Spring naar hoofd-inhoud

Ieper

Zonnebeekseweg 2-2A
8900 Ieper

E info@deplancke.com

T 057 20 02 73
F 057 21 71 31


Kortrijk

Pottelberg 114
8500 Kortrijk

E info@deplancke.com

T 056 96 02 73

Onderhoud of herstellingen van uw haard

Voor onderhoud of herstellingen: vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk!

Facturatie- en betalingsvoorwaarden:

Een nazicht of service buiten garantie zal worden aangerekend aan volgende tarieven:

  • werk + verplaatsing: 59€/manuur exclusief BTW, te rekenen vanaf vertrek Ieper tot terugkomst in Ieper, met een minimum van 59€ excl. BTW.
  • onderdelen volgens verbruik.

De factuur wordt verzonden per post of per e-mail naar de hierboven ingevulde adresgegevens, en zijn betaalbaar binnen de vervaldatum (14 dagen na factuurdatum).

Bij laattijdige betaling zal een betalingsherinnering worden gestuurd en wordt het factuurbedrag bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 50€ verhoogd.